0

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สำหรับนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านร้านออนไลน์
ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 14 วัน  หลังจากได้รับสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า กรณีดังนี้

* สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก-เสียหาย, สูญหายจากการขนส่ง

* สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์

* สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า  กรณีดังนี้

* กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต

* กลุ่มสินค้าลดราคาพิเศษ

* สินค้าตัวโชว์

*** บริษัทฯ ขอเก็บค่าเสื่อมสภาพสินค้าหากสินค้าได้รับการประกอบติดตั้งแล้ว เป็นจำนวน 20% ของราคาสินค้า (ก่อนหักส่วนลด) ***วิธีการ เปลี่ยนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์ ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า 

โดยแจ้งผ่านทางอีเมล cmfurnituremall@hotmail.com หรือ โทร 093-1684656 

ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน 

รูปถ่ายสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ 

เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป 

โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ประสานงานเพื่อเปลี่ยนสินค้าตามช่องทางที่กำหนด


วิธีการ คืนสินค้า/คืนเงิน

สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์ ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า

โดยแจ้งผ่านทางอีเมล cmfurnituremall@hotmail.com หรือ โทร 093-1684656

ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน

รูปถ่ายสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการคืน เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ

เพื่อยืนยันความต้องการในการคืนสินค้า

โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สินค้าที่ต้องการคืน ทางบริษัทฯ ประสานงานเพื่อรับคืนสินค้าตามช่องทางที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีทำเรื่องคืนเงิน โดยจัดส่งทางอีเมล
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 

   - หมายเลขคำสั่งซื้อ

   - สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


วิธีการ คืนสินค้า/คืนเงิน

การคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ระยะเวลาภายใน 15-20 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน ซึ่งจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต 
(ขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามที่ทางสถาบันการเงินกำหนด) 

บริษัทจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร ระยะเวลาภายใน 15-30 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน


* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ระงับการจัดส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ของลูกค้า

CM Furniture ซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่ 

172 หมู่ 6 อาคาร ซีเอ็มเฟอร์นิเจอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Tel.   093 168 4656
Email:   cmfurnituremall@hotmail.com


          


    บริการลูกค้า

> การชำระเงิน

> การจัดส่งสินค้า

> การคืนสินค้า

> คำถามที่พบบ่อย

__________________________________________

    สำหรับสมาชิก

> บริการสมาชิก

> ประวัติการสั่งซื้อ

> นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

> ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Copyright ® 2023 cmfurniture.com